PAS Ganjil Kelas 9 Ilmu Pengetahuan Sosial

Penilaian Akhir Semester Ganjil

Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas: 9

SMP Negeri 9 Jember

Tahun Pelajaran 2020 - 2021