PAS Ganjil Kelas 8 Ilmu Pengetahuan Sosial

Penilaian Akhir Semester Ganjil

Mata Pelajaran: Ilmu Pengetahuan Sosial

Kelas: 8

SMP Negeri 9 Jember

Tahun Pelajaran 2020 - 2021