Bahasa Daerah Kelas 8 Semester 2 Penilaian Harian 1

Bahasa Daerah Kelas 8 Semester 2 Penilaian Harian 1

Prosedur:

1. Klik tombol di bawah.

2. Login menggunakan NIS kamu.

3. Pilih Kelas kamu.

4. Pilih Nama kamu.

5. Kerjakan soal.